Regulamin zajęć

 1. Koszty lekcji i kursów umawiane są wg. wybranego przez klienta pakietu.
 2. Ceny zajęć nie podlegają negocjacji i płatne są z góry za cały kurs.
 3. Każde kolejne zajęcia indywidualne umawiane są z instruktorem po odbytej lekcji wg. wykupionego przez parę pakietu, stawiając na pierwszym miejscu możliwości grafikowe klienta.
 4. Zajęcia grupowe odbywają się wg. przedstawionego harmonogramu lekcji.
 5. Instruktor oraz Kursanci zobowiązują się do przestrzegania umówionych terminów zajęć.
 6. Zajęcia indywidualne można odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówioną lekcją bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli odwołanie zajęć nastąpi po terminie 24 godzin lekcję traktuje się tak jakby się odbyła.
 7.  W celu odwołania/przełożenia zajęć należy kontaktować się z instruktorem drogą telefoniczną.
 8. W przypadku zajęć grupowych jeden raz można zgłosić swoją nieobecność, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć wtedy jest możliwość odrobienia zajęć na innych zajęciach w odbywającym się, równoległym kursie. W przypadku braku zgłoszenia lub większej ilości nieobecności, niewykorzystane lekcje przepadają.
 9. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, organizowane zostaje zastępstwo. W przypadku zajęć indywidualnych instruktor zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Kursantów o konieczności odwołania lub przełożenia lekcji.
 10. Dla bezpieczeństwa i komfortu na zajęcia należy zmienić obuwie (na wygodne, sportowe lub taneczne) lub zmieniać strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacji o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor. Nieprzestrzeganie zaleceń instruktora skutkuje kontuzją.
 11. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.