Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez formularz kontaktowy.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Sprzedawca oświadcza, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczone i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

7. Sprzedawca oświadcza, iż jego strona wykorzystuje pliki cookies i w celu realizacji usług Klient musi politykę cookies zaakceptować.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wysyłania wiadomości do osób które pozostawiły swoje dane kontaktowe. Charakter wysyłanych wiadomości dotyczy jedynie informacji bezpośrednio związanych z działalnością serwisu.